Hontianska pivnica

Hont má veľa stredovekých pamiatok a atrakcií, ktoré ale doteraz len málokto objavil.  Asi najznámejšie sú vínne pivnice, tzv. chýšky, ktoré si ľudia hĺbili do mäkších podloží za účelom uskladňovania vína a ďalších potravín. Najznámejšie sú tie na Starej Hore pri Sebechleboch.

Aj keď dochované vročenie na jednej z nich je z prvej polovice 18. storočia, tie najstaršie boli postavené zrejme v 16. či dokonca až 15. storočí. Iným typom sú tzv. dúpänce. Takto ich už pred viac ako sto rokmi označil a podrobne opísal aj známy slovenský prírodovedec Andrej Kmeť. Tieto začali vznikať niekedy v polovici 16. storočia, po prvých nájazdoch Turkov na územie Hontu. Ľudia si ich stavali kilometer či dva za dedinou ako miesta, kde sa mohli na krátky čas ukryť.

My Vám ponúkame návštevu takejto pivnice priamo na Devičí . Je to historická Hontianska pivnica rodiny Babinských, ktorí sa zaoberali pestovaním hrozna výrobou vína od 19. storočia. Ponúkame Vám príjemné posedenie a ochutnávku najlepších hontianských vín.

 

Cenovú ponuku degustácie Vám pripravíme na objednávku.